Tag Archives: ราคาบุหรี่ 7-11 ล่าสุด 2567

ราคาบุหรี่ 7-11 ล่าสุด 2567 ที่ขึ้นสูงจนคนหันมาใช้บุหรี่ไฟฟ้า

ราคาบุหรี่ 7-11 ล่าสุด 2567

ราคาของบุหรี่ซองมีอัตราเพิ่มขึ้นของราคาในทุกๆ ปี ซึ่งแต่ละปีก็จะเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 – 2 บาท ซึ่งด้วยระยะเวลากับราคาที่ขึ้นในทุกๆ ปีอย่างต่อเนื่อง จากบุหรี่ 1 ซองที่เคยมีราคาราวๆ 60 บาท ปัจจุบัน ราคาบุหรี่ 7-11 ล่าสุด 2567 อยู่ที่ 70 – 72 บาทสำหรับบุหรี่ยี่ห้อทั่วไปอย่าง LM หรือ Scoore และอยู่ที่ 110 – 115 บาทสำหรับบุหรี่นอกอย่าง Marlboro โดยสาเหตุของการขึ้นราคาของบุหรี่ซองในทุกๆ ปี สาเหตุหลักๆ อาจเกิดจากการปรับขึ้นราคาภาษีที่ดำเนินการโดยรัฐบาล ซึ่งการปรับขึ้นภาษีทำให้มีราคาบุหรี่ซองที่สูงขึ้นและนำผลกระทบโดยตรงมาสู่ผู้สูบบุหรี่ที่ต้องควักเงินในกระเป๋าจ่ายราคาค่าบุหรี่ที่มากกว่าเดิม แต่ทั้งนี้การปรับขึ้นราคาอาจจะส่งผลดีกับอนาคตระยะยาวมากขึ้น เพราะทางรัฐบาลกล่าวว่าการปรับขึ้นราคาในทุกๆ ปีเป็นการส่งเสริมการเลิกบุหรี่และลดจำนวนผู้สูบที่อาจจะเป็นเยาวชน แต่ผลดีที่กล่าวมาจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีจริงหรือไม่ คนจะสูบบุหรี่น้อยลงหรือเปล่า วันนี้เราจะพาไปหาคำตอบของผลลัพธ์และวิธีแก้ไขปัญหาของราคาบุหรี่ที่ขึ้นสูงของผู้สูบกัน ราคาบุหรี่ 7-11 ล่าสุด 2567 ที่ขึ้นสูงอาจทำให้สูบน้อยลง ราคาบุหรี่ซองปัจจุบันที่มีราคาสูงถึง 70 – 72 บาทเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงและสวนทางกับรายได้ขั้นต่ำที่ผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ได้รับต่อเดือน ดังนั้นการควักเงินออกจากกระเป๋าเพื่อจ่ายราคาบุหรี่ […]